+370 640 14140

Lietuvos darbo biržos finansuojami mokymai

Jei Jūs negalite įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturite reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų, teritorinė darbo birža gali pasiūlyti dalyvauti profesiniame mokyme.

Mokytis pagal FORMALIOJO (95 KODĄ kroviniams ar keleiviams vežti) ar NEFORMALIOJO (B kat, C kat, CE kat.) profesinio mokymo programas gali būti siunčiami bedarbio statusą turintis asmuo arba įspėtas apie atleidimą darbuotojas gali kreiptis į savo teritorinę darbo biržą dėl galimybės mokytis mūsų vairavimo mokykloje VŠĮ "AUTO ABCDE" pasirinktai mokymo programai.

Darbo birža profesinį mokymą organizuoja, kai:
  •  sudaroma Trišalė mokymo sutartis tarp darbo biržos, darbdavio ir bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo;
  •  sudaroma Dvišalė mokymo sutartis, siunčiant bedarbius mokytis pagal tas profesinio mokymo programas, kurias baigę jie galėtų įsidarbinti į Lietuvos darbo biržos atliktų darbo rinkos prognozių metu nustatytas būsimas darbo vietas arba pradėti dirbti pačių bedarbių susirastose darbo vietose ar vykdyti individualią veiklą.
    Daugiau informacijos rasite www.ldb.lt

MOKYMO PROGRAMA

TRUKMĖ

MOKYMŲ DATA

SAVAITĖS VALANDOS
B kategorijos transporto priemonių vairuotojo mokymo programa 4 70

2017 09 25

C kategorijos transporto priemonių vairuotojo mokymo programa 4 51

2017 09 25

CE kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymo programa 4 46

2017 09 25

C ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymo programa 4 70

2017 09 25

95 KODAS
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa - 260104108

1 35

 2017 09 25

2017 10 02

95 KODAS
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka - 265104112
4 150

2017 10 02