+370 640 14140

PRIVATUMO POLITIKA

Bendra informacija

VšĮ „AUTO ABCDE“ gerbia savo svetainės http://www.auto-abcde.lt/ Lankytojų/Klientų/Mokinių privatumą, todėl garantuojame, kad šioje svetainėje registruojantis, siunčiant užklausą, atliekant apmokėjimą Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Prieš registruojantis ar klausiant susipažinkite su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Įmonės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
VšĮ „AUTO ABCDE“  pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šia svetaine http://www.auto-abcde.lt/  Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių bei Privatumo politikos nuostatų (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės Jūsų atskiro sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi ar pateikdami klausimą Svetainėje po šios politikos tekstu pažymi „varnelę“ „ Sutinku“.

Renkama informacija

Visi mūsų Klientai / Mokiniai yra vienodai svarbūs! Tačiau tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų registraciją  arba jums suteikti informaciją apie mokymus.
Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su mokymu, kaip tai nurodo LR įstatymai. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti mokymo paslaugas, susisiekti su Jumis dėl mokymų, buhalterinės apskaitos klausimų,  PVM sąskaitų-faktūrų išrašymo ar kitų iškilusių klausimų ir pan.

Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, įstatymais numatytus atvejus (perduoti žinias apie jūsų mokymąsi, atsiskaitymą negrynais pinigais ir kita). Visa asmeninė Mokinio informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.
Mokinys/Klientas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Duomenų apsauga

Asmens duomenys tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
VšĮ „AUTO ABCDE“ stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. VšĮ „AUTO ABCDE“ visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Privatumo politikos pakeitimai

VšĮ „AUTO ABCDE“ turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.